தொகுப்பு

பல்வேறு பகுதிகளாக வெளிவந்த கட்டுரைகளின் தொகுப்பை இப்பக்கத்தில் காணலாம்.


அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் வேதங்கள் - 1
அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் வேதங்கள் - 2
அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் வேதங்கள் - 3
அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் வேதங்கள் - 4
அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் வேதங்கள் - 5
அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் வேதங்கள் - 6
அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் வேதங்கள் - 7
அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் வேதங்கள் - 8
அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் வேதங்கள் - 9
அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் வேதங்கள் - 10
அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் வேதங்கள் - 11
அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் வேதங்கள் - 12
அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் வேதங்கள் - 13
அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் வேதங்கள் - 14
அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் வேதங்கள் - 15
அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் வேதங்கள் - 16
அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் வேதங்கள் - 17
அப்பர் சுவாமிகள் தேவாரத்தில் வேதங்கள் - 18


சைவாலய பரார்த்த பூஜா விளக்கம் - 1
சைவாலய பரார்த்த பூஜா விளக்கம் – 2

பன்னூல் திரட்டு தந்த பாண்டித்துரைத் தேவர் - 1
பன்னூல் திரட்டு தந்த பாண்டித்துரைத் தேவர் – 2

சங்கராசாரியர் சரித்திரவாராய்ச்சி - 1 
சங்கராசாரியர் சரித்திர ஆராய்ச்சி - 2
சங்கராசாரியர் சரித்திர ஆராய்ச்சி - 3

பண்டிதர் பேருரை - 1
பண்டிதர் பேருரை - 2
பண்டிதர் பேருரை - 3
பண்டிதர் பேருரை - 4

வைதிக சைவர்கள் அநேக ஈச்சுர வாதிகளா? - 1 
வைதிக சைவர்கள் அநேக ஈச்சுர வாதிகளா? - 2 

சைவ மகிமை -1
சைவ மகிமை - 2
சைவ மகிமை - 3
சைவ மகிமை - 4

தூத்துக்குடி விழாத் தலைமைப் பேருரை - 1
தூத்துக்குடி விழாத் தலைமைப் பேருரை - 2
தூத்துக்குடி விழாத் தலைமைப் பேருரை - 3

பெரியபுராணமும் சாதியும் - 1 
பெரியபுராணமும் சாதியும் - 2
பெரியபுராணமும் சாதியும் - 3

உழவாரப் பணி ஏன் செய்ய வேண்டும்?
உழவாரப் பணி - கேள்வியும் பதிலும் -1
உழவாரப் பணி - கேள்வியும் பதிலும் -2
உழவாரப் பணி - கேள்வியும் பதிலும் -3

மயிலாப்பூர் தொடர்பாக 2012, பிப்ரவரி,மார்ச்  மாதங்களில், தினமலர் நாளிதழில் வெளியான  எனது கட்டுரைகளை இந்த இணைப்புகளில் காணலாம்:

மயிலாப்பூரில் பங்குனி பெருவிழா நடப்பது ஏன்?
சுவாமி வாகனங்களை சுமக்கும் தண்டுகள்
மலைக்க வைக்கும் மயிலை அதிகார நந்தி
மயிலை கபாலீஸ்வரர் கோவில் தேரில் இதயம் கவரும் சிற்பங்கள்
சிதறிக் கிடக்கும் கபாலீசுவரர் கோவில் கல்வெட்டுக்கள்
தெப்பக்குளமும் தெரியாத உண்மைகளும்
இசைப்பவர்கள் இல்லாததால் முகவீணை அழிகிறது
பசி தீர்த்து பகுத்தறிவு ஊட்டும் வித்தியாசமான சத்திரம்

கும்பமேளா பற்றிய செய்திகள், கட்டுரைகளை இங்கே காணலாம்:

கும்பமேளா பற்றிய எனது செய்திகள் - 1
கும்பமேளா பற்றிய எனது செய்திகள் - 2
கும்பமேளா பற்றிய எனது செய்திகள் - 3
கும்பமேளா பற்றிய எனது செய்திகள் - 4
கும்பமேளா பற்றிய எனது செய்திகள் - 5
கும்பமேளா பற்றிய எனது செய்திகள் - 6

எனது சித்தாந்த ஆசிரியர் ச.ரத்நவேலன் எழுதிய நூலை இங்கே காணலாம்.

சிற்றிலக்கியங்களில் சிவஞான முனிவர் அமைக்கும் தத்துவக் கொள்கை - ச.ரத்நவேலன் (பகுதி - 1)
சிற்றிலக்கியங்களில் சிவஞான முனிவர் அமைக்கும் தத்துவக் கொள்கை - ச.ரத்நவேலன் (பகுதி - 2)
சிற்றிலக்கியங்களில் சிவஞான முனிவர் அமைக்கும் தத்துவக் கொள்கை - ச.ரத்நவேலன் (பகுதி - 3)
சிற்றிலக்கியங்களில் சிவஞான முனிவர் அமைக்கும் தத்துவக் கொள்கை - ச.ரத்நவேலன் (பகுதி - 4)
சிற்றிலக்கியங்களில் சிவஞான முனிவர் அமைக்கும் தத்துவக் கொள்கை - ச.ரத்நவேலன் (பகுதி - 5)
சிற்றிலக்கியங்களில் சிவஞான முனிவர் அமைக்கும் தத்துவக் கொள்கை - ச.ரத்நவேலன் (பகுதி - 6)
சிற்றிலக்கியங்களில் சிவஞான முனிவர் அமைக்கும் தத்துவக் கொள்கை - ச.ரத்நவேலன் (பகுதி - 7)
சிற்றிலக்கியங்களில் சிவஞான முனிவர் அமைக்கும் தத்துவக் கொள்கை - ச.ரத்நவேலன் (பகுதி - 8)


எனது நாட்குறிப்பில் இருந்து....1
எனது நாட்குறிப்பில் இருந்து...2
எனது நாட்குறிப்பில் இருந்து...3
எனது நாட்குறிப்பில் இருந்து...4

தலபுராணங்களில் நால்வர் ஸ்துதி - திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார்
தலபுராணங்களில் நால்வர் ஸ்துதி - திருநாவுக்கரசு நாயனார்
தலபுராணங்களில் நால்வர் ஸ்துதி - சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்
தலபுராணங்களில் நால்வர் ஸ்துதி - மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்
தலபுராணங்களில் நால்வர் ஸ்துதி - பொது

சச்சிதாநந்தம் - வ.உ. சிதம்பரம் பிள்ளை (முதல் பகுதி)
சச்சிதாநந்தம் - வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை - (2ம் பகுதி)

திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - சில குறிப்புகள் - 1
திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - சில குறிப்புகள் - 2

காசிகண்டம் - தெரிந்தெடுத்த பாடல்கள் - 1
காசிகண்டம் - தெரிந்தெடுத்த பாடல்கள் - 2
காசிகண்டம் - தெரிந்தெடுத்த பாடல்கள் - 3
காசிகண்டம் - தெரிந்தெடுத்த பாடல்கள் - 4

Translate