சனி, 15 ஜூன், 2013

ஆறுமுக நாவலரின் தினசரி நியமங்கள்


(நான் 2000ல் திருநெல்வேலியில் இருந்த போது, டவுன் கீழரத வீதியில் உள்ள சிவஞான முனிவர் நுாலகத்திற்கு வாரத்தில் ஐந்து நாளாவது செல்வேன். அங்கு நுால்களை படித்த போது குறிப்பெடுத்திருந்தேன்.

அப்படி, 2001, ஜூலை 11ம் தேதி எடுத்த குறிப்பு தான் இது. `சித்தாந்தம்' இதழ்  தொகுப்பில் மலர் 8ல் இந்த விஷயம் அச்சிடப்பட்டிருந்தது

Translate