வியாழன், 28 அக்டோபர், 2010

மீண்டும் வந்து விட்டேன்!

ன் வலைப்பூவில் நான் எழுதி சரியாக ஓராண்டு ஆகி விட்டது. இடையில் பல மாற்றங்கள். வேலையிலும், மனதிலும்.

ஆம்... ஓராண்டுக்கு முன் நான் கொண்டிருந்த சில கருத்துக்கள் தற்போது மாற்றம் பெற்றுள்ளன.

Translate